സഅദിയ്യ മദ്രസ മീലാദ്‌ഫെസ്റ്റ് 2015 : വ്യാഴാഴ്ച തിരശീലവീഴും

news

ദുബായ്:ലോകാനുഗ്രഹിമുത്ത് നബിയുടെ 1490-ാം ജന്മദിനം ലോകമുസ്‌ലിംകള്സണമുചിതമായിആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രവാചക പ്രേമികള്ക്ക് വിശുദ്ധ റബീഇനെ വിസ്മരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെവ്യക്തമായ പ്രകടനമാണ്അവിടുത്തെ ജന്മദിനം കൊണ്ടനുഗ്രഹീതമായ ഈ മാസത്തില്മൗ്ലിദ് പാരായണവും അനുസ്മരണങ്ങളുമെല്ലാം. നാമുംഅതില്ഒളരംഗമാകുതിായിഒത്തുചേരുകയാണ്. 24.12.2015 വ്യാഴം രാവിലെ 7.30 മുതല്വൈരകുരേം 5 മണിവരെ നമ്മുടെ സഅദിയ്യയില്‍. അന്നേദിവസംഎല്ലാതിരക്കുകളുംമാറ്റിവെച്ച് ഒരു പകല്‍ മുഴുവന്‍ നമുക്കുവേണ്ടി -നമ്മുടെ ഹബീബിുവേണ്ടി-താങ്കളുടെയുംകുടുംബത്തിന്റെയും മഹനീയസാിധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുു.

പരിപാടിയുടെ തല്സപമയ സംപ്രേക്ഷണം www.saadiya.org and Saadiya Online Radio വഴിഉണ്ടായിരിക്കുതാണ്.

കാര്യ പരിപാടി

വിദ്യാര്ത്ഥി കളുടെകലാ പരിപാടികള്‍
(പ്രസംഗം,
ഗാനം ,
സംഭാഷണം,
കഥ പറയല്‍,
സംഘ ഗാനം)
അദാനം
ദഫ്, ബുര്ദള, ദുആമജ്‌ലിസ്
മൗലിദ് പാരായണം ഉച്ചക്ക് 12 മണിമുതല്‍
1.30വരെ

പങ്കെടുക്കുക. പുണ്യം നേടുക